GPS-Base

En liten och kostnadseffektiv GNSS-basstation

GPS-Base är en liten GNSS-basstation som tillhandahåller RTK-korrigeringar till en eller flera differentialaktiverade GNSS-mottagare via radiomodem. Korrigeringsdata kan även loggas till en PC om en sådan är ansluten.

ÖVERSIKT

GNSS-korrigeringar i realtid

GPS-basen beräknar och överför sedan differentierade korrigeringar till lokala GNSS-mottagare. Differentierade korrigeringar används av GNSS-mottagaren i INS+GNSS-produkter för att uppnå noggrannhet på centimeternivå. Korrigeringar skickas till  INS+GNSS  via radiomodem för användning i realtid, men kan även bli utdata till en lokal PC och lagras för efterbehandlingsanvändning.

Börja mätning i minuter

För att påbörja sändning av differentierade korrigeringar är det bara att fästa antennen, modemet och en kraftkälla och GPS-basen kommer att sköta resten. Positionen som används av GPS-Base kan bli ett genomsnitt under en tidsperiod, laddad från en fil eller specificeras direkt.

Loggning av rådata

Vår kostnadsfria PC-programvara kan logga råa GPS-uppgifter till en fil på datorns hårddisk. Dessa kan sedan användas för efterbehandling av GPS-data vid ett senare tillfälle.

Avvisande av flervägsutbredning

GPS-Base använder pulsöppning-korrelatorteknologi för att minimiera effekterna på flervägsutbredningen. Antenn GPS-700 med stifthjulsteknologi innefattar ett jordplan för att minimera flervägsutbredningen och reflektioner på markytan.

Korrigeringstyper

GPS-Base använder standardmässigt RTCA-standarden för att sända sina differentierade korrigeringar. Den kan även ändras till utgång RTCA2 eller RTCMV3.

EGENSKAPER

Undersökningsgrad GNSS-mottagare

Radiomodem medföljer

RTCA- och RTCM-korrigeringstyper

Loggning av rådata på dator

TILLÄMPNINGAR

Användbar i permanenta inställningar som kräver RTK-korrigeringar

Billigare alternativ till RT‑Base S där IP65 och rörlighet inte behövs

NEDLADDNINGAR

GPS-Base användarhandbok
LADDA NED

GPS-Base datablad
LADDA NED