RT-Base S portable and weatherproof base station

RT-Base S

En portabel och vattensäker basstation för GNSS-korrigeringar.

RT-Base S förbättrar datariktigheten genom att överföra differentierade korrigeringar (DGNSS) till ditt tröghetsnavigeringssystem.

ÖVERSIKT

Redo att köra på mindre än fem minuter

RT-Base S tar mindre än fem minuter att starta. Alla delar du behöver finns i en låda. Placera antennen på stativet och fäst på RT-Base S-kontakten, fäst radiomodemet och du är redo att köra. När systemet är påslaget, beräknar RT-Base S automatiskt en genomsnittlig position och börjar föra över DGNSS-korrigeringar för att du ska uppnå RTK-heltalig noggrannhet.

Spara positioner för upprepad användning

RT-Base S kan spara sina beräknade positioner för senare användning. Detta sparar dig tid om du återvänder till samma position för datainsamling. Det är viktigt att du placerar antennen i exakt samma position varje gång. Om du ofta återgår till platser som används ofta, förhindrar detta att den genomsnittliga positionen förändras och säkerställer att måtten som har registrerats under flera besök alltid är konsekventa.

Funktionsduglig under alla förhållanden

Rt-Base S är IP65-klassad vilket innebär att den kan arbeta i alla väder. Det interna batteriets livslängd ger dig minst 24 timmar av kontinuerlig drift och med en arbetstemperaturintervall på -10°C till 50°C kan det användas på extrema testplatser.

Fungerar tillsammans med nästan alla GNSS-mottagare

RT-Base S överför korrigeringar i ett antal populära format såsom RTCA, RTCA2, RTCM, RTCM3, CMR och CMR+. Detta säkerställer att RT-Base S är kompatibel med OxTS-produkter såväl som med andra typer av GNSS-mottagare. Detta innebär att du behöver ställa upp endast en basstation vid genomförande av tester med olika typer av mätsystem.

Katastrofåterhämtning

Alla GNSS-mottagare kan endast upprätthålla RTK-heltalskonstant så länge som den tar emot differentierade korrigeringar. Utöver att överföra korrigeringar, loggar även RT-Base S dem internt för senare återvinning.

Detta innebär att du i värsta fall, om någonting händer under ett test, helt enkelt kan ladda ned korrigeringarna och tillämpa dem i efterhand hellre än att upprepa ett test och slösa flera timmar av din tid.

EGENSKAPER

Konfigurerbar på mindre än fem minuter

Internt batteri ger en kontinuerlig drift under minst 24 timmar

Operativ i alla väderförhållanden

Stort antal DGNSS-korrigeringsformat att välja mellan

Data över genomsnittsposition beräknad under vidsträckt användardefinierad tidsperiod

Interna loggkorrigeringar för efterbehandling i händelse av att radiolänken förloras

TILLÄMPNINGAR

Alla scenarios där realtids-RTK-heltalskonstant krävs

NEDLADDNINGAR

RT-Base S användarhandbok
LADDA NED

RT-Base S datablad
LADDA NED