ADAS Testing

Det kan vara utmanande att utforma, testa och validera avancerade förarassistanssystem (ADAS) på grund av behovet av delad detaljerad information om flera fordon och mål i realtid. Detta är i synnerhet sant när du överväger kalkylbelastningen och den tidsbegränsade placeringen på systemet.

Våra produkter övervinner dessa problem. Vårt tröghetsnavigationssystem samlar in positions-, orienterings- och hastighetsmätningar. RT-Range S skapar ett realtidsnät som kan spåraflera mål, genom att beräkna distans, tid till kollision och andra relativa mätningar. Mål kan vara vägfordon, sårbara väganvändare (VRU:s) såsom cyklister eller fotgängare, Euro NCAP-mål och andra mjuka mål, trafiktillgångar mm. Datan är tillgänglig i realtid på en mjukvaru-instrumentbräda och fångas för att verifiera testresultat. Mätningar för fordon-till-fordon kan göras med en räckvidd på över 1 km.

Varför Välja OXTS

  • Omfattande lista över relativa mätningar mellan rörliga fordon
  • Föredragna tröghetsnavigeringssystem av drivrobotstillverkare
  • Verktyg för tillförlitlighet på testområden och landsvägar
  • Feedback i realtid och resultat via mjukvarans instrumentbräda med definierbara testparametrar
  • För samman alla mätningar i ett fordon på CAN-bussen
  • Säkerställer konsekvens genom användning av samma system som NCAP, NHTSA och andra specificerar i sina testkrav
  • Flera års erfarenhet av att jobba nära kunder inom bilindustrin