Experter på bilmätningssystem

I nästan alla former av biltester finns det ett behov av att mäta var fordonet är, hur det är orienterat och hur det rör sig på varje axel. OxTS-produkter har under flera år samlat in den informationen från biltillverkare över hela världen, och det är en av anledningarna till att våra produkter ofta används som måttstockar.

Bilindustrisida Händelser