Experter på mätsystem inom undersökning och kartläggning

OxTS erbjuder ett sortiment av tröghets- och GNSS-navigationssystem med hög precision för mätning av rörelse, position och orientering. Alla produkter innehåller en 6-axlad tröghetsmätningssystem och innehåller antingen en GNSS-mottagare eller är kompatibelt med många externa GNSS-mottagare på marknaden. Tröghetsmätningssystem kombinerat med GNSS tillhandahåller mycket exakta mätningar av position, acceleration, hastighet, sann kurs, roll, pitch etc. i realtid. GNSS:s hopp, bortfall och flervägsutbredningsfel nära träd och höga byggnader korrigeras av tätt integrerade algoritmer.

Undersöknings- och kartläggningsindustri Händelser