Winner of the prestigious Queen’s Award for Enterprise, International Trade, 2019

Tillbehören som visas nedan är utformade för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt tröghetsnavigeringssystem. Vi har allt från en snabbmonterad produkt som är utformad för användning i bilar i vilka TRÖGHETSNAVIGERINGSSYSTEMET är fast anslutet till en portabel basstation som kan användas när realtids-RTK krävs.

Med våra anpassade tillbehör kan du jobba snabbare, exaktare och pålitligare: