Calibration services for optimum performance of your INS over time

Kalibreringar

Omkalibrera din INS för optimal prestation över tid

Det är viktigt att omkalibrera ditt tröghetsnavigeringssystem över tid för att säkerställa att sensorerna stämmer överens med deras avsedda specifikation. Vi kalibrerar och testar alla gyroskop och accelerometrar för att säkerställa att de är riktiga och vi tillhandahåller en rapport över resultaten, så att du har bevis på att de möter dina nödvändiga specifikationer.

ÖVERSIKT

Vi erbjuder kalibreringstjänster till våra tröghets- och GPS-navigeringssystem och till RT-ANA-produkter. Till tröghets- och GPS-navigeringssystemet erbjuder vi en kalibreringstjänst där accelerationen och vinkelhastighetsmätningarna är spårbara till nationella standarder. Vi driver ett kvalitativt hanteringssystem som uppfyller kraven i BS EN ISO/IEC 17025:2005.

Tillämpliga produkter och tjänster

Vi erbjuder två typer av kalibreringstjänster: en grundläggande kalibrering och en ISO 17025-kalibrering. Ett ytterligare steg i båda tjänsterna, SuperCAL, kan förbättra prestandan på vinkelhastighetssensorerna till 0,05% och kan vara en fördel för vissa kunder.

 

Grundläggande kalibreringar

Detta är en snabbkalibrering för att säkerställa att systemet är inom specifikationerna (för standardanvändare som önskar säkerställa optimal prestation).

ISO 17025-kalibreringar

Dessa omfattar detaljerade tester där mätningar av acceleration och vinkelhastighet kan spåras till nationella standarder (för företag som kräver rigorös spårbarhet av sina testresultat). Vår kalibreringsprocess godkänd enligt BS EN ISO/IEC 17025:2005, vilket innebär att vår kalibreringsutrustning, våra metoder och interna, kvalitativa hanteringssystem uppfylla de högsta standarderna som industrin har satt upp.

SuperCAL-kalibreringar

En kalibrering som minskar gyro-linjäriteten till 0,05% (dynamiska tillämpningar där höga nivåer av noggrannhet krävs).

Grundläggande RT-ANA-kalibrering

Vi erbjuder en grundläggande kalibrering av RT-ANA:n som innefattar justering av RT-ANA:n om nödvändigt. Rapporten fastställer att RT-ANA:n fungerar korrekt. Vi erbjuder inte ISO 17025-kalibreringar till denna produkt.

EGENSKAPER

BS EN ISO/IEC 17025:2005-godkännande

Kalibreringsrapport tillhandahållen för spårbarhet

Förbokade kalibreringar bearbetade inom 10 arbetsdagar

SuperCAL-tjänsten kan förbättra vinkelhastighetssensorns prestanda till 0,05%

Rabatter för multipla system tillgängliga

NEDLADDNINGAR

Calibration brochure LADDA NED