NAVgraph for plotting, analysing and exporting your data

NAVgraph

För att skissa, analysera och exportera din navigationsdata

NAVgraph är vårt verktyg för att se, analysera och redigera mätdata. Såväl som att läsa OxTS-formaterad data och visa den i en grafisk form, kan NAVgraph exportera data i ett antal format. Eftersom att tröghetsnavigeringssystemens filer ofta är stora, har NAVgraph optimerats för att bevara systemprestandan även när väldigt stora filer laddas och multipla mått visas. NAVgraph blir automatiskt tillgänglig när du laddar ner NAVsuite.

 

Andra verktyg i NAVsuite:

 

NAVdisplay

Visning av navigationsdata i realtid.

 

NAVconfig

Konfigurera enkelt din OxTS-produkt.

 

NAVsolve

Efterbehandlingsverktyg för att extrahera och förbättra din data.

 

 

Ladda ned den senaste versionen av  NAVsuite