Capture ADAS test data in real-time with RT-Range software suite

RT-Range mjukvara

Inhämta ADAS-testdata i realtid från en laptop

 

RT-Range PC-mjukvara hjälper teknikerna att konfigurera korrekta ADAS-testscenarion med hjälp av RT-Range-system och visa avståndsmätningar i realtid i flera format. Från en laptop kan du övervaka avståndsdata som loggas från ditt Hunter-fordon och upp till fyra mobila mål. Du kan undersöka körfält och särdrag på ditt testområde och skapa 2D-profiler (polygoner) av ditt fordon för att möjliggöra exakta avståndsmätningar för fordon-till-fordon.

 

Ladda ned den senaste versionen av mjukvaran till RT-Range

 

Guide för körfältssundersökning och kartgenerering

RT-Ranges guide för körfältsundersökning hjälper till att noggrannt undersöka körfältsmarkeringarna och använda dem för att generera kartfiler. Samtidigt som man presenterar data i realtid som är relevant för undersökningsprocessen tillhandahåller den även feedback om körfälten och undersökningspunkterna som har samlats in. RT-Range-systemet använder sedan datan i realtid för att mäta och mata ut sin egen position i förhållande till mätta körfält. Det finns många användningar för detta men är i synnerhet användbar för den objektiva valideringen av system för avvikelse ur körfält.

 

Realtidsvisning

Modulen för realtidsvisning i RT-Ranges mjukvara tillhandahåller användarna med all realtidsinformation de behöver, från enkla numeriska digitala displayer till fullständig display av Hunter-fordonet och varje mål i fågelperspektiv i testområdet. Vid användning av RT-Range-polygonfunktioner kan användarna mäta de närmaste två punkterna mellan två objekt. Detta är en populär funktion för utveckling parkeringsassistentsystem och ADAS-tester i vägkorsningar.

 

Guide efterbearbetning

Detta är ett verktyg för att extrahera och beräkning av körfältpositionsmätningar och Hunter-/målmätningar med NCOM-filer. Behandlade mätningar kan även exporteras till CSV-format för att ge maximal flexibilitet när det gäller arbete med din data.